Đầu tăm xỉa trắng răng - Waterpik Power Flosser Whiterning - FTW-01 vị bạc hà

Nhà sản xuất: WaterPik
Giá bán
220,000₫ 250,000₫
  • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán
Dùng đầu tăm xỉa trắng răng - Waterpik Power Flosser - FTW-01 vị bạc hà để xỉa răng đồng thời làm trắng răng bằng cách xóa bỏ các vết bám cứng đầu ở những nơi khó chạm đến trên răng hiệu quả, đã được chứng minh trên lâm sang. Các đầu tăm xỉa được phủ lên một lớp vị bạc hà đặc biệt với chất làm trắng các kẽ răng.
 
Sản phẩm tương thích:
Waterpik Power Flosser FL-110
Waterpik: Whitening Power Flosser FLW-110
Waterpik Power Flosser FLA-220
Waterpik Power Flosser FLW-310

Sản phẩm bao gồm:
30 đầu tăm xỉa trắng răng có vị bạc hà, trong 2 vĩ nhựa